Biz
kimik?

"POL TRADING" MMC 2005 - ci il Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçmişdir və hər il dahada inkişaf etməkdədir. "POL TRADING" MMC firması bu illərdə tikinti - təmir və quraşdırma işləri və alternativ enerji layihələri üzrə püxtələşmiş, güclü kadr və idarəetmə potensialına malik olmuşdur. Daha sonra isə müəssisə təsis olunduqdan sonra Azərbaycanın müxtəlif rayon, şəhər və kəndlərində tikinti - təmir və quraşdırma işlərini həyata keçmişdir. Daha ətraflı məlumatları əldə etmək üçün səhifəmizi izləyə bilərsiniz..80

UĞURLU LAYIHƏ

80

TƏŞƏKKÜRNAMƏ

80

MÜŞTƏRI RAZILIĞI

80

UĞURLU LAYIHƏ

GÖRDÜYÜMÜZ
İŞLƏR

2 iyul 2018

POLTRADİNG "MMC" şirkətinin gördüyü işlərdən əsası Günəş panellərinin quraşdırılmasıdır..Hal-hazırda ölkə daxilində və xaricində bu işlər ilə məşğuldur..

14 aprel 2018

POLTRADİNG "MMC" şirkətinin gördüyü işlərdən əsası Günəş panellərinin quraşdırılmasıdır..Hal-hazırda ölkə daxilində və xaricində bu işlər ilə məşğuldur..

8 yanvar 2018

POLTRADİNG "MMC" şirkətinin gördüyü işlərdən əsası Günəş panellərinin quraşdırılmasıdır..Hal-hazırda ölkə daxilində və xaricində bu işlər ilə məşğuldur..

       


ÜNVAN:

Bakı şəh,Ə.Quliyev küç,111